Kattutbildning

Hur man socialiserar din katt

Vad är kattens socialisering? Kattens socialisering är processen att utveckla förtroende för din katt och anpassa henne till människor och andra djur i hemmiljön. En katt som inte socialiseras kan vara blyg, misstroende, rädd eller aggressiv. En väl socialiserad katt är mer benägna att vara kärleksfull, förtroende, tillgiven och väluppfostrad. Det är särskilt